Hizmetlerimiz
  1. Faaliyet bölgemiz İstanbul ve İzmit gümrükleridir.

  2. İthalat araçlarınızın gümrüklerde tescil işlemini müteakip antrepo, ambar tahliye ve supalan işlemi ile boşaltılıp tır karnesinin kapatılması, adınıza evrak tanzimi ve takibi.

  3. İhracat işlemlerinde yükelemelerin takip edilmesi, ihracat beyannamelrinin toplanması ve CMR, tır karne tanzimi ve gümrük tastik ve kapama işlemlerinin yapılması.

  4. Yurt dışından gelerek yine yurt dışına devam eden yüklerinize ve araçlarınıza transit işlem evraklarının (transit beyannamesi, ithalat beyannamesi, ihracat beyannamesi ve tır karnesi) düzenlenmesi ve gümrük işlemlerinin yapılması.

  5. İthalat ve transit işlemlerinin antrepolar üzerinden yapılmasından dolayı Anlaşmalı Antrepolarımızda öncelik sahibi olduğumuz için araç boşaltma ve yükleme işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması.

  6. Yurtiçi gümrük işlemlerinde Transit Aktarma ve Gelen Aktarma işlemlerinin yapılması.

  7. Tır Uygunluk süresi biten uygunlukların yenilenmesi ve yeni araçlarınıza uygunluk çıkartılması.
  8. Erenköy ve Halkalı ofislermizden Elektronik İmza ile transit ve tır karnesi çıkış tescillerinin yapılması.
  9. Pendik ve Ambarlı RORO limanlarında gelen ve giden araçlarının işlemlerinin yapılması, MRN numarası alımı ve T-1 işlemlerinin yapılması.